1968 Ford NASCAR Torino Spokane Washington
1968 Ford NASCAR Torino Spokane Washington
back to Race car 815